Home
Prijslijst

rijslijst

 

 

De prijzen voor Directe Toegangkelijkheid (DTF) en Fysiotherapeutische begeleiding zijn afhankelijk van of U een Natura of Restitutie polis heeft afgesloten:

 

Controleer welk type polis U met de zorg verzekeraar heeft afgesloten.

Indien U een natura polis heeft afgesloten controleert U hoeveel fysiotherapeutische behandelingen binnen deze polis worden vergoed.

 

Natura polis:

De kostprijs van de DTF en Fysiotherapeutische begeleiding zijn afhankelijk van de overeenkomst tussen Uw verzekeraar en de fysiotherapeut.

De kosten van de behandeling(en) binnen Uw polis voorwaarden worden rechtstreeks door Uw fysiotherapeut naar Uw verzekeraar gedeclareerd.

De kosten van de behandeling(en) die buiten Uw polis voorwaarden vallen worden door middel van een factuur naar U gedeclareerd.

Betaling van de behandelingen die buiten de vergoeding van Uw polisvoorwaarden vallen

worden door U direct na de behandeling afgerekend.

 

Restitutiepolis:

De kosten van de DTF , intake en onderzoek en  / of behandeling worden direct in de praktijk betaald, de factuur wordt nagestuurd.

 

Kost prijs niet verzekerde fysiotherapie:

 

 

Directe Toegangkelijkheid, screening : € 12,00

Intake en Onderzoek (30 minuten): € 52,00

Fysiotherapeutische behandeling(30 min) : € 43,00

Psycho-Somatische fysiotherapie (60 min) € 92,00

Fysiotherapeutische behandeling aan huis(30min): € 68,00

Screening aan huis : € 25,00

 

 

Afzeggen van een afspraak:

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, indien de afspraak te laat wordt afgezegd, wordt 75 % van de kostprijs van de fysiotherapeutische behandeling aan de client in rekening gebracht.

 

Bijzondere producten, niet vergoed door Uw verzekerings maatschappij:

 

 

Brace           :  prijs is type afhankelijk.        Handbrace op maat: Type afhankelijk

Theraband   :  € 3,00 per meter.                  Vingerbraces: Type afhankelijk

Coldpack     :  € 6,00                                   Flexibar:  € 14.50

Tape per rol :  € 9,00                                   Digiflex €25,00

Medical Tape per rol: € 11,00                     Press Eggs  € 8,00

Weerstandsweb:  € 30,00

Theraputty  € 6,00

 

Alle niet verzekerde behandelingen en gekochte producten worden direct in de praktijk door middel van PIN betaald.

 

 

 

 

 

 

P

home

Servaes Noutsstraat 4 hs - 1074 ED Amsterdam • 020-6641890 • 06-245 33 945 • info@bleeksmafysiotherapie.nl
Opdrachtgevers Contact Handfysiotherapie Dansers/Musici Dry-needling Psycho-Somatische begeleiding en stress management Deskundigen netwerk Manuele therapie