Home
leeksma fysiotherapie is verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam , Lucia Marthas institute for performing arts en de Frank Sanders musical Akademie en maakt onderdeel uit van het netwerk van (para)medische deskundigen rond de opleidingen. Fysiotherapie: Door de combinatie van verschillende interventies kunnen we het gepresenteerde probleem breed benaderen: wij onderzoeken, behandelen en begeleiden op het niveau van het bewegings apparaat, de mentale component en/of de omgevings faktoren. De drie zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar. Indien het gepresenteerde niet binnen onze competentie valt, verwijzen wij door binnen ons deskundigen netwerk. Handfysiotherapie - Dansfysiotherapie-Psycho-somatiek-Manuele therapie-Dry Needling
B
eskundigen netwerk Huisarts : W. van Kernebeek, Praktijk Reguliersgracht www.reguliersgracht.praktijkinfo.nl Revalidatie arts Dr.Anandi van Loon-Felter. Voor afspraken: www.mchaaglanden.nl Sportarts voor dansers en musici: Dr.Liesbeth Lim.Voor afspraken: 0297-230960 Podoloog: Helen de Vries , medisch voetencentrum Amsterdam. Tel 024-3241980. Vermeld dat de afspraak in Amsterdam plaatsvindt. Ergonomische aanpassingen blaasinstrumenten : Ton Kooijman, www.tonkooijman.com
D
andfysiotherapie Omdat muzikanten al 20 jaar een deel van onze cliëntengroep vormt die zich onder andere aanmeldt met overbelastingsklachten , na een trauma of chirurgische ingreep van de onderarm,pols of hand, hebben we een ruime expertise opgebouwd in de begeleiding en behandeling van deze groep mensen die hoge eisen stelt aan het lichaam in het algemeen maar in het bijzonder aan de armen, handen en vingers. Conservatieve behandeling: Klachten kunnen ontstaan door overbelasting, verkeerd gebruik, na een conservatief behandelde fraktuur of spier ruptuur of gewrichtsslijtage. Door middel van massage, oefeningen (kracht, mobiliteit, coördinatie, conditie) en/of gedeeltelijke, tijdelijke immobilisatie wordt het herstel bevorderd . Na chirurgische ingreep (postoperatieve behandeling) Om een optimaal eindresultaat te behalen kan er veelal direct na een ingreep met de revalidatie worden begonnen. In eerste instantie zal het met de arts afgesproken protocol worden gevolgd. Naarmate de revalidatie vordert en de basis standaard is bereikt zal er naar de cliënt specifieke belastings behoefte worden toe gewerkt.
H
ry-Needling Dry-Needling, ook wel bekend als Triggerpoint Dry-Needling, is een techniek die gebruikt wordt voor het uitschakelen van triggerpoints. Wat zijn dan deze Triggerpoints? Een triggerpoint is een verkrampte plek in een spier die naast lokale drukpijn ook vaak pijn ‘op afstand geeft’ (referred-pain). Een triggerpoint in het nek- schoudergebied kan bijvoorbeeld uitstraling naar het hoofd of arm geven. Door middel van een speciale techniek, met een kleine dunne naald, worden deze triggerpoints aangeprikt waardoor de spieren langdurig ontspannen raken. De behandeling is veilig en heeft snel resultaat , zoals het verminderen van pijn en verbeteren van de spierfunktie. Dry-Needling is een onderdeel van de totale behandeling en haalt de oorzaak niet weg. De oorzaak zit vaker in hoe je de klacht ontwikkeld hebt en niet in het symptoom wat je ervan krijgt. Tijdens de intake doen wij uitgebreid onderzoek naar de bron van je klacht(en). Door de oorzaak van je klacht(en) te behandelen blijf je klachtenvrij.
anuele therapie Manuele therapie is een behandelvorm die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren, pijn te verminderen en de lichaamshouding en bewegingen te verbeteren in de gehele bewegingsketen. Tijdens het onderzoek wordt je lichaam als één geheel gezien en wordt er niet alleen gekeken naar de plek waar je daadwerkelijk pijn ervaart. Door middel van specifieke onderzoekstechnieken wordt er gezocht naar de oorzaak van de klacht. De effecten van de manuele therapie zijn vaak direct merkbaar, je voelt snel vermindering van pijnklachten en verbetering in functie. De therapeut kan gebruik maken van technieken die de beweeglijkheid van de gewrichten direct verbeterd. Er worden specifieke handgrepen uitgevoerd met zachte druk of trek aan botstukken van gewrichten in de gehele bewegingsketen, waarin tijdens het onderzoek de stoornis is vastgesteld. Het voordeel van deze technieken is dat het resultaat binnen korte tijd merkbaar is. De behandeling kan bestaan uit manipulaties en mobilisaties, adviezen, (houdings)instructies en oefeningen
ysiotherapie voor dansers en musici We zijn specialisten in het herkennen, behandelen en begeleiden van fysieke en mentale problemen die het gevolg zijn van de specifieke belasting die het beroep van musicus, danser of zanger met zich mee kunnen brengen. We zorgen ervoor dat je binnen 24 uur, vaak dezelfde dag nog, bij ons terecht kunt. De doelstelling van de begeleiding is dat je op zo kort mogelijke termijn, op verantwoorde wijze weer met de uitoefening van je beroep of scholing verder kan gaan, we zullen je hierbij niet snel adviseren om te stoppen maar in overleg je belastbare mogelijkheden in kaart brengen en de behandeling onmiddellijk starten.
sycho-Somatische begeleiding Lichamelijke klachten kunnen ontstaan of in stand gehouden worden als gevolg van aanhoudende psychische spanning. Het is niet altijd duidelijk dat er een samenhang is tussen beiden. Indien U een of een aantal van de onderstaande klachten herkent, is het raadzaam om eerst contact op te nemen met Uw huisarts. Medisch onderzoek van de fysieke klacht geeft soms geen verklaring waarom de fysieke klacht aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen de klachten veroorzaakt worden door spanning. Voorbeelden van de fysieke klachten zijn: Onverklaarbare spier-, gewrichtspijn. Hoofd/nek/rug / bekken klachten. Extreme vermoeidheid. Druk op de borst / hartkloppingen. Benauwdheid, moeite met ademhalen. Verminderde fysieke prestaties in werk / sport / dans / muziek. Voorbeelden van psychische klachten zijn: Angstig of onzeker zijn. Denk- en concentratie stoornissen. Slecht- , of veel slapen. Verandering van drink- en eetgewoonten, toename gebruik van alcohol en koffie, 
of roken. Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn. Neerslachtig of somber zijn Neiging om moeilijke situaties te vermijden. Begeleiding: In een eerste gesprek worden de verschillende aspecten, zowel fysieke-, psychische als omgevings faktoren die de klachten veroorzaken of in stand houden, in kaart gebracht. Door middel van het lichamelijk onderzoek wordt een overzicht gemaakt van de fysieke klachten. Op basis hiervan wordt een behandel- en begeleidingsplan opgesteld. De behandeling is lichaamsgericht en kan bestaan uit: Mindfulness Ontspannings technieken Ademhaling (haptische) Massage Fysieke (spier, houding en conditie)training. In de lichaamsgerichte behandeling leert U zich steeds beter bewust te worden van spanningen en de invloed die U hierop heeft. Het uiteindelijk doel van de begeleiding is dat U zelf het vermogen tot herstel leert te ontwikkelen.
 We werken met sporters en muzikanten die zich fysiek in balans voelen, maar toch momenten hebben van ruis, twijfels, onzekerheden of frustraties, die de optimale prestatie in de weg staan. Door de complete benadering(fysiek / mentaal / omgeving) kunnen we werken aan de mindset om de optimale prestatie te leveren.
Prestaties al goed, maar kunnen nog beter? Ja !
Arjen Bleeksma heeft de 3-jarige post HBO-Opleiding Psychosomatische Fysiotherapie en diverse applicatie cursussen gevolgd.
peningstijden:
pdrachtgevers Wij werken onder andere nauw samen met 3 grote opdrachtgevers teweten:
D
M
F
P
O
O

home

home

home

home

Lid van KNGF, CKR en NFP

Wij
 hebben contracten met alle verzekeraars
Eng For Englisch klik
Opdrachtgevers Prijslijst Contact Handfysiotherapie Dansers/Musici Dry-needling Psycho-Somatische begeleiding en stress management Deskundigen netwerk Manuele therapie
Servaes Noutsstraat 4 hs - 1074 ED Amsterdam • 020-6641890 • 06-245 33 945 • info@bleeksmafysiotherapie.nl
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 en  Zaterdag van 8.30 tot 12.00